III Laboratorio: Kielet

Kielten laboratoriossa kokeillaan erilaisia työtapoja, jotka haastavat opiskelijat ottamaan enemmän vastuuta omasta opiskelustaan ja vastuuttavat heidät valitsemaan oppitunneilla omaan oppimiseen parhaiten soveltuvia tehtäviä. Luokkatilaa on muunneltu huomioimaan uudenlainen oppimistyyli ja uutta teknologiaa otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa oman PLE:nsä eli oman henkilökohtaisen oppimisympäristönsä ja osaa ottaa käyttöönsä uusia työkaluja ja oppimistapoja. Hankkeen aikana toivottavasti mahdollistuu myös opiskelijoiden omien mobiililaitteiden käyttöönotto osana henkilökohtaista oppimisympäristöä.