II Laboratorio: Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

 

Osa I:

Hankkeessa on tarkoitus testata opiskelijoiden kykyä omaksua työskentelyä uudessa oppimisympäristössä. Tarkoitus on testata mm. Moodlen käyttöä. Fysiikan mittaamiseen hankittiin uusia kämmenlaitteisiin liitetettäviä mittausantureita. Hankkeessa tutustutaan mittaamistulosten ja myös erilaisten matemaattisten ongelmien käsittelyn uusia mahdollisuuksia.

 

Laboratorio-opettaja/koordinaattori: Mika Koivu, Länsi-Porin lukio

 


 

 

Osa II:
 
Lähi- ja verkko-opetuksen yhteensulautumista kehitetään mm. Adobe Connectia ja Moodlea käyttäen. Moodlessa opiskelijoille mahdollistuu ryhmätyöskententely ja GeoGebralla luodut dynaamiset materiaalit mahdollistavat lisäharjoittelun. Opetustilanteiden tallenteet mahdollistavat myös erilaisten oppijoiden huomioimisen. Opiskelijalla on mahdollisuus palata tunnilla käsiteltyyn asiaan verkkomateriaalin kautta, johon Adobe Connect tallenteet upotetaan.
Laboratorio-opettaja/koordinaattori: Sari Piisi, Porin aikuislukio